Obecné dotazy

Postupy nastavení jednotlivých poštovních klientů naleznete v sekci Nastavení schránky ve vašem zařízení.

Server pro příchozí poštu (IMAP)

 • server: mail2.bonicom.cz
 • port: 143 bez šifrování nebo se STARTTLS, 993 se SSL/TLS
 • přihlašovací jméno: celá emailová adresa
 • heslo: vaše heslo

Server pro odchozí poštu (SMTP)

 • server: mail2.bonicom.cz
 • port: 25 bez šifrování nebo se STARTTLS, 465 se SSL/TLS
 • server vyžaduje ověření - stejné přihlašovací údaje jako u serveru pro příchozí poštu

Poznámka: Pro ochranu vašeho soukromí doporučujeme využít variantu konfigurace se zapnutým šifrováním. Tj. varianta pro příchozí poštu port 993 se SSL/TLS a pro odchozí port 465 se SSL/TLS.

Pro přihlášení pomocí webmailu využijte následující odkaz: https://mail2.bonicom.cz.

Uživatel je vaše celá e-mailová adresa (včetně domény) a heslo je vaše nastavené heslo.

Změnu hesla lze provést přes webmail, který naleznete na adrese https://mail2.bonicom.cz.

 1. Na přihlašovací stránce webmailu (odkaz výše) se přihlašte do své schránky svými aktuálními přihlašovacími údaji
 2. V levém menu klikněte na ikonu Nastavení
 3. Dále pokračujte volbou Nastavení e-mail účtu > Změna hesla
  Passwd
 4. Zde vyplňte své původní heslo a 2x vaše nové heslo, kliknutím na tlačítko Uložit je změna hesla ihned provedena

Změnu hesla lze provést přes webmail, který naleznete na adrese https://mail2.bonicom.cz.

 1. Na přihlašovací stránce webmailu (odkaz výše) se přihlašte do své schránky svými aktuálními přihlašovacími údaji
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu Nastavení
 3. V levém menu pokračujte volbou Nastavení e-mail účtu > Změna hesla
  Passwd
 4. Zde vyplňte své původní heslo a 2x vaše nové heslo, kliknutím na tlačítko Uložit je změna hesla ihned provedena

Automatickou odpověď lze nastavit přes webmail, který naleznete na adrese https://mail2.bonicom.cz.

 1. Na přihlašovací stránce webmailu (odkaz výše) se přihlašte do své schránky svými aktuálními přihlašovacími údaji
 2. V levém menu klikněte na ikonu Nastavení
 3. Dále pokračujte volbou Mimo-kancelář
  Autoreply
 4. Zde vyplňte požadovaná vstupní pole a klikněte na tlačítko Uložit

Automatickou odpověď lze nastavit přes webmail, který naleznete na adrese https://mail2.bonicom.cz.

 1. Na přihlašovací stránce webmailu (odkaz výše) se přihlašte do své schránky svými aktuálními přihlašovacími údaji
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu Nastavení
 3. V levém menu pokračujte volbou Mimo-kancelář
  Autoreply
 4. Zde vyplňte požadovaná vstupní pole a klikněte na tlačítko Uložit

Nastavení e-mailových filtrů lze provést přes webmail, který naleznete na adrese https://mail2.bonicom.cz.

 1. Na přihlašovací stránce webmailu (odkaz výše) se přihlašte do své schránky svými přihlašovacími údaji
 2. V levém menu klikněte na ikonu Nastavení
 3. Dále pokračujte volbou Filtry
  Filters
 4. Nejprve vypněte původní sadu filtrů s názvem ispconfig
  • ve sloupci filtrů označte kliknutím název sady ispconfig
  • ve stejném sloupci klikněte nahoře na ikonu Akce a zvolte možnost Zapnout/Vypnout sadu filtrů (název sady zšedne)
 5. Vytvořte svou novou sadu kliknutím na Akce a zvolte možnost Přidat sadu filtrů
  • vyplňte název vaší sady (v našem náhledu 'MojeFiltry')
  • v poli Filtry lze označit volbu nic a klikněte na tlačítko Uložit
  • označte svou sadu filtrů a ve stejném sloupci klikněte nahoře na ikonu Akce a zvolte možnost Zapnout/Vypnout sadu filtrů (název sady ztmavne)
 6. Nyní můžete tvořit nové filtry ve vámi aktualně vytvořené sadě
  • klikem označte název vaší sady ve sloupci Sady filtrů
  • ve sloupci Filtry klikněte nahoře na ikonu Vytvořit
 7. Pokračujte definicí vašeho filtru

Nastavení e-mailových filtrů lze provést přes webmail, který naleznete na adrese https://mail2.bonicom.cz.

 1. Na přihlašovací stránce webmailu (odkaz výše) se přihlašte do své schránky svými přihlašovacími údaji
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu Nastavení
 3. V levém menu pokračujte volbou Filtry
  Filters
 4. Nejprve vypněte původní sadu filtrů s názvem ispconfig
  • ve sloupci Sady filtrů označte kliknutím název sady ispconfig
  • ve stejném sloupci Sady filtrů klikněte dole na ikonu a zvolte možnost Zapnout/Vypnout (název sady zšedne)
 5. Vytvořte svou novou sadu kliknutím na ve sloupci Sady filtrů
  • vyplňte název vaší sady (v našem náhledu 'MojeFiltry')
  • v poli Filtry lze označit volbu nic a klikněte na tlačítko Uložit
  • označte svou sadu filtrů a ve stejném sloupci klikněte dole na ikonu a zvolte možnost Zapnout/Vypnout (název sady ztmavne)
 6. Nyní můžete tvořit nové filtry ve vámi aktualně vytvořené sadě
  • klikem označte název vaší sady ve sloupci Sady filtrů
  • ve sloupci Filtry klikněte dole na ikonu
 7. Pokračujte definicí vašeho filtru

Nejsou-li ve vašem webmailu vidět složky, které byly vytvořeny před migrací schránky nebo pomocí vašeho mailového klienta, postupujte následovně:

 1. Na přihlašovací stránce webmailu se přihlašte do své schránky svými přihlašovacími údaji
 2. V levém menu klikněte na ikonu Nastavení
 3. Dále pokračujte volbou Složky
  Subscribe
 4. Zde upravte přepínač u složek, které chcete zobrazovat

Nejsou-li ve vašem webmailu vidět složky, které byly vytvořeny před migrací schránky nebo pomocí vašeho mailového klienta, postupujte následovně:

 1. Na přihlašovací stránce webmailu se přihlašte do své schránky svými přihlašovacími údaji
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu Nastavení
 3. V levém menu pokračujte volbou Složky
  Subscribe
 4. Zde zaškrtněte box u složek, které chcete zobrazovat

Chcete-li pro svou doménu využívat možnosti autokonfigurace, kterou nabízí Outlook nebo Thunderbird, požádejte správce své domény o přidání následujících záznamů do DNS:

autodiscover      IN   CNAME  autodiscover.bonicom.cz.
autoconfig       IN   CNAME  autoconfig.bonicom.cz.
			  

Chcete-li v našem webmailu barevně oddělit seznam zpráv (např. dle odesílatele), postupujte následovně:

 1. Vpravo nahoře klikněte na ikonu Nastavení
 2. V levém menu pokračujte volbou Vlastnosti
  highlights
 3. Dále vyberte v podmenu volbu Zvýraznění zpráv
 4. Pokračujte výběrem filtru a příslušné barvy a klikněte na tlačítko Uložit
Nastavení schránky ve vašem zařízení

Pro stahování pošty e-mailovým klientem Outlook 2013, 2016 je potřeba provést manuální nastavení Vaší e-mailové schránky podle kroků uvedených níže.

 1. spusťte Microsoft Outlook 2013, 2016
 2. klikněte v levém horním rohu na volbu Soubor
  Office 2013
 3. v nabídce Informace vyberte Přidat účet
  Office 2013
 4. účet je nutné konfigurovat ručně, proto v okně Automatické nastavení účtu nevyplňujte údaje a zaškrtněte jen volbu Konfigurovat ručně nastavení serveru nebo další typy serveru
 5. klikněte na Další
  Office 2013
 6. zvolete možnost POP nebo IMAP a klikněte na Další
  Office 2013
 7. Na kartě Přidat účet nastavte nasledující
  • do pole Jméno zadejte své celé jméno nebo libovolný alias
  • do pole E-mailová adresa zadejte svou e-mailovou adresu (jmeno.prijmeni@vasedomena.cz)
  • Typ účtu vyberte IMAP
  • do pole Server příchozí pošty zadejte mail2.bonicom.cz
  • do pole Server pro odchozí poštu (SMTP) zadejte mail2.bonicom.cz
  • do pole Uživatelské jméno zadejte své uživatelské jméno = celá e-mailová adresa. (jmeno.prijmeni@vasedomena.cz)
  • do pole Heslo zadejte své přístupové heslo a zaškrtněte volbu Zapamatovat heslo
  • klikněte na tlačítko Další nastavení

  Office 2013
 8. Okno Nastavení e-mailu sítě internet
  • na kartě Server pro odchozí poštu zaškrtněte volbu Server pro odchozí poštu (SMTP) požaduje ověření
   Office 2013
  • v záložce Upřesnit vyberte hodnotu SSL pro příchozí i odchozí poštu
  • upravte čísla portů na 993 pro příchozí465 pro odchozí poštu a klikněte na tlačítko OK
   Office 2013
 9. klikněte na tlačítko Další
 10. nastavení dokončíte kliknutím na tlačítko Dokončit
  Office 2013
 11. Váš MS Outlook 2013, 2016 je nyní úspěšně nastaven a připraven k odesílání a přijímání pošty.

Pro stahování pošty e-mailovým klientem Mozilla Thunderbird je potřeba provést manuální nastavení Vaší e-mailové schránky podle kroků uvedených níže.

 1. spusťte program Mozilla Thunderbird
 2. klikněte na Hlavní nabídku > Možnosti > Nastavení účtu
  Thunderbird
 3. v nabídce Nastavení účtu vyberte Akce účtu > Přidat poštovní účet
  Thunderbird
 4. vyplňte požadované údaje a klikněte na Pokračovat
 5. Thunderbird se pokusí automaticky vyhledat nastavení, přerušte jej kliknutím na tlačítko Ruční nastavení, které se objeví vlevo dole
  Thunderbird
 6. vyplňte následující údaje:
  • Typ účtu vyberte IMAP
  • do pole Server příchozí pošty zadejte mail2.bonicom.cz
  • do pole Server pro odchozí poštu (SMTP) zadejte mail2.bonicom.cz
  • do pole Port zadejte pro IMAP 993 pro SMTP 465, SSL nastavte na SSL/TLS a Autentizace nastavte na Heslo, zabezpečený přenos
  • do pole Uživatelské jméno zadejte své uživatelské jméno = celá e-mailová adresa. (email@vasedomena.cz)
  • klikněte na tlačítko Hotovo

  Thunderbird

Otevřete aplikaci Apple Mail.

 1. Na ovládací liště Apple Mail zvolte Mail > Přidat účet
  Apple Mail
 2. Vyberte poskytovatele pro Mail - Jiný účet Mailu a klikněte na tlačitko Pokračovat
  Apple Mail
 3. Na kartě Přidat účet pro Mail vyplňte své přihlašovací údaje a klikněte na tlačítko Přihlásit se
  Apple Mail
 4. Objeví se hlášení - "Název účtu nebo heslo nelze ověřit.", aplikace Apple Mail totiž nemá definované nastavení pro náš mailový server a je tedy nutné definovat hodnoty ručně (viz. obrázek)
  Apple Mail
 5. Po kliknutí na tlačítko Přihlásit se se objeví poslední karta s nastavením, kde postačí zaškrtnout pouze volbu Mail
  Apple Mail
 6. Po kliknutí na tlačítko Hotovo je vaše schránka připravena k používání
 1. Ve vašem iOS zařízení (iPhone, iPad) začněte kliknutím na ikonu Nastavení > Pošta > Účty > Přidat účet
 2. Na kartě Přidat účet zvolte volbu Jiný
  iOS Mail
 3. Vyberte Přidat poštovní účet, vyplňte vaše osobní údaje a klikněte na Dále
  iOS Mail
 4. Na kartě Nový účet vyberte volbu IMAP, vyplňte vaše přihlašovací údaje pro server příchozí a odchozí pošty a klikněte na Dále
  iOS Mail
 5. Na poslední kartě IMAP ponechte pouze volbu Pošta a klikněte na Uložit
  iOS Mail
 6. Vaše schnránka je připravena k používání